Detaljer om förslaget

Svensk titel: Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet
Nummer:prEN ISO 12216
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 232
Namn på kommittén:Fritidsbåtar (under 24 m)
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Ämnesområden:Fritidsbåtar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies technical requirements for windows, portlights, hatches, deadlights and doors on small craft of hull length up to 24 m, taking into account the type of craft, its design category, and the location of the appliance.

The appliances considered in this International Standard are only those that are critical for the craft's watertightness, i.e. those that could lead to flooding in case of rupture of the plate.

This International Standard is mostly intended to be used for recreational craft, but it may be used for nonrecreational small craft of hull length up to 24 m, excluding lifeboats. However, it is not applicable to commercial or work boats used in severe conditions.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.