Detaljer om förslaget

Svensk titel: Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 9: Segelbåtar - Kölar
Nummer:prEN ISO 12215-9
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 232
Namn på kommittén:Fritidsbåtar (under 24 m)
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Ämnesområden:Fritidsbåtar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12215 defines the loads and specifies the scantlings of sailing craft appendages on monohull sailing craft with a length of hull, LH, of up to 24 m, measured according to ISO 8666. It gives

- design stresses,

- the structural components to be assessed,

- load cases and design loads for keel, centreboard and their attachments,

- computational methods and modelling guidance, and

- the means for compliance with its provisions.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.