Detaljer om förslaget

Svensk titel: Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 8: Roder
Nummer:prEN ISO 12215-8
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 232
Namn på kommittén:Fritidsbåtar (under 24 m)
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12215 gives requirements on the scantlings of rudders fitted to small craft with a length of hull, LH, of up to 24 m, measured according to ISO 8666. It applies only to monohulls.

This part of ISO 12215 does not give requirements on rudder characteristics required for proper steering capabilities.

This part of ISO 12215 only considers pressure loads on the rudder due to craft manoeuvring. Loads on the rudder or its skeg, where fitted, induced by grounding or docking, where relevant, are out of scope and need to be considered separately.

NOTE Scantlings derived from this part of ISO 12215 are primarily intended to apply to recreational craft including charter craft.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.