Detaljer om förslaget

Svensk titel: Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 6: Konstruktionselement och detaljer
Nummer:prEN ISO 12215-6
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 232
Namn på kommittén:Fritidsbåtar (under 24 m)
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Ämnesområden:Fritidsbåtar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12215 concerns structural details and structural components not explicitly included in ISO 12215-5, ISO 12215-7, ISO 12215-8 and ISO 12215-9. It applies to monohull and multihull small craft constructed from fibre reinforced plastics (FRP), aluminium or steel alloys, wood or other suitable boat building material, with a hull length, in accordance with ISO 8666, of up to 24 m.

This part of ISO 12215 fulfils two functions. Firstly, it supports ISO 12215-5 by providing further explanations and calculation procedures and formulae. Secondly, it gives a number of examples of arrangements and structural details which illustrate principles of good practice. These principles provide a standard against which alternative arrangements and structural details can be benchmarked, using the equivalence criteria specified in this part of ISO 12215.

NOTE Scantlings derived from this part of ISO 12215 are primarily intended to apply to recreational craft including recreational charter vessels and might not be suitable for performance racing craft.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.