Detaljer om förslaget

Svensk titel: Oorganiska ytbeläggningar - Emalj - i och utanför emaljerade ventiler och tryckrördelar för obehandlade och dricksvattenförsörjning - Kvalitet och provning
Nummer:ISO/DIS 11177
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 116
Namn på kommittén:Oorganiska ytbeläggningar
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 22 mar 2018
Ämnesområden:Emalj, Vatteninstallationer
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies the requirements for product quality and product testing of enamelled valves and pressure pipe fittings for untreated and potable water supply. It is not applicable for chemical service glass-enamel and apparatus enamel.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.