Detaljer om förslaget

Svensk titel: Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 4: Lokaler och tillverkning
Nummer:prEN ISO 12215-4
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 232
Namn på kommittén:Fritidsbåtar (under 24 m)
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Ämnesområden:Fritidsbåtar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12215 specifies workshop conditions, material storage and handling, and requirements for the manufacturing of the craft. It applies, to small craft with a (LH) length according to ISO 8666 of up to 24 m.

This part of ISO 12215 does not cover health and safety requirements.

NOTE The underlying reason for preparing this part of ISO 12215 is that workshop conditions have a significant influence on the mechanical short- and long-term properties of recreational craft and that the scantling determination according to ISO 12215-5 is based on conditions that are appropriate for the material used as well as the manufacturing process applied.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.