Detaljer om förslaget

Svensk titel: Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 3: Material: Stål, aluminiumlegeringar, trä och andra material
Nummer:prEN ISO 12215-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 232
Namn på kommittén:Fritidsbåtar (under 24 m)
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Ämnesområden:Fritidsbåtar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12215 specifies requirements for materials intended for use in the construction of the hull, superstructure and appendages, in particular:

— weldable normal and higher strength hot-rolled steel plates, wide flats, sections and bars;

— austenitic stainless steels, fabricated in the form of plates or profiles;

— wrought aluminium alloys fabricated as plates, sections and extruded profiles;

— wood in the form of solid timber, plywood or veneer;

— other suitable materials.

NOTE 1 Other materials may be used in the construction of small craft if adequate suitability and durability for the intended purpose can be demonstrated.

This part of ISO 12215 applies to small craft with a length hull (LH) according to ISO 8666 of up to 24 m.

NOTE 2 The underlying reason for preparing this part of ISO 12215 is that the choice of materials for the construction of a small craft has a significant influence on short-term and long-term durability under the expected loads and environmental conditions.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.