Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tågvirke - Högmodul polyeten - 8-duktsrep, 12-duktsrep och belagda rep
Nummer:prEN ISO 10325
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 9 mar 2018
Ämnesområden:Tågvirke och rep
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies requirements for 8-strand braided ropes, for 12-strand braided ropes, and for covered rope constructions for general purpose made of high modulus polyethylene (HMPE), and gives rules for their designation.

It should be noted that many different types and grades of HMPE fibre exist which are commonly used to produce rope products. This International Standard does not cover all variations in strength or product performance. The rope manufacturer should be consulted to ensure the intended design meets the requirements of the application.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.