Detaljer om förslaget

Nummer:SS-INSTA 951
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 181
Namn på kommittén:Brandsäkerhet
Publicerat:den 10 jan 2018
Sista svarsdatum:den 9 mar 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This Technical Specification provides guidance for a probabilistic approach for fire safety engineering. Guidance is given for the use of fire safety engineering methods to evaluate compliance with an absolute criterion. This guidance can also be used in combination with INSTA/TS 950 in order to evaluate compliance with a comparative criterion. Performance criteria (acceptance criteria), relevant fire safety engineering methods and input data (reliability data and fire statistics) are within the scope of this report.

This document is intended to be used as a reference for building authorities and for use in verifying compliance with regulations by fire safety designers, local authorities and others in the building industry.

The information given within this Technical Specification should not be seen as requirements, but guidance on verifying compliance with functional requirements in a performance-based regime – e.g. performance criteria on property loss do not apply in regions or nations where only life safety is governed by the authority having jurisdiction. In these cases, a voluntary performance criteria for property safety must be set in in a process involving the relevant stakeholders.

NOTE Limitations regarding the use of this specification may be set in the National Annex.

The user of this Technical Specification must verify that applied models are valid for the relevant design situation and that national requirements are met.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.