Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrssystem för renovering av gasledningar i mark - Del 1: Allmänt
Nummer:ISO/DIS 11299-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 226
Namn på kommittén:Plaströrssystem
Publicerat:den 8 jan 2018
Sista svarsdatum:den 21 mar 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements and test methods for plastics piping systems intended to be used for the renovation of underground gas supply networks. It is applicable to pipes and fittings, as manufactured, as well as to the installed lining system. It is not applicable to the existing pipeline or any non-structural sprayed coatings or annular filler.

This document gives the general requirements common to all relevant renovation techniques.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.