Detaljer om förslaget

Svensk titel: Geografisk information - Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem
Nummer:prEN ISO 19112
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 323
Namn på kommittén:Geodata
Publicerat:den 8 jan 2018
Sista svarsdatum:den 14 mar 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the conceptual schema for spatial references based on geographic identifiers. It establishes a general model for spatial referencing using geographic identifiers and defines the components of a spatial reference system. It also specifies a conceptual scheme for a gazetteer.

Spatial referencing by coordinates is addressed in ISO 19111. However, a mechanism for recording complementary coordinate references is included in this document.

This document enables producers of data to define spatial reference systems using geographic identifiers and assists users in understanding the spatial references used in datasets. It enables gazetteers to be constructed in a consistent manner and supports the development of other standards in the field of geographic information.

This document is applicable to digital geographic data, and its principles may be extended to other forms of geographic data such as maps, charts and textual documents.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.