Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/IEC DIS 42030
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 303
Namn på kommittén:IT-system och IT-tjänster
Publicerat:den 4 jan 2018
Sista svarsdatum:den 19 mar 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the means to organize and record architecture evaluations. Architecture evaluations are used to:

— validate that architectures address the concerns of stakeholders,

— assess the quality of architectures with respect to their intended purpose,

— assess the value of architectures to their stakeholders,

— determine whether architecture entities address their intended purpose,

— provide knowledge and information about architecture entities,

— identify risks and opportunities associated with architectures, and

— support decision making where architectures are involved.

NOTE This document addresses the evaluation of an architecture and not an evaluation of the architecture description’s suitability. Matters concerning the evaluation of the architecture description fall within the scope of the architecture conceptualization and architecture elaboration processes as defined in the ISO/IEC/IEEE 42020 standard. However, it is sometimes the case that the architecture description is evaluated concurrently with the evaluation of the architecture itself.

This document covers various kinds of architecture situations, e.g. enterprise, systems, software, products, services, hardware, data, facilities, systems of systems, family of systems, product lines, and encompasses a variety of elements such as, for example, the people, organizations, techniques and processes involved in those architecture situations. It also spans the variety of applications that utilize digital technology such as mobile, cloud, big data, robotics, web, desktop, embedded systems, and so on.

The generic AE framework specified in this document can be used in support of the Architecture Evaluation process defined in ISO/IEC/IEEE 42020. Specific frameworks can be derived from this generic framework, which can provide a mapping to the system life cycle processes in ISO/IEC/IEEE 15288 or to the software life cycle processes in ISO/IEC/IEEE 12207.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.