Detaljer om förslaget

Svensk titel: Oförstörande provning - Bestämning av storlek på isotoper för industriell radiografisk provning - Radiografisk metod
Nummer:prEN 12679
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 125
Namn på kommittén:Oförstörande provning
Publicerat:den 3 jan 2018
Sista svarsdatum:den 1 mar 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the determination of the size of gamma radiographic sources of 0,5 mm or greater, made from the radionuclides Iridium 192, Ytterbium 169, Selenium 75 or Cobalt 60, by a method of radiography with X-rays. The source size of a gamma radiography source is an important factor which affects the image quality of gamma ray images.

The source size is determined with an accuracy of ± 10 % but typically not better than ± 0,1 mm.

The source size is provided by the manufacturer as the mechanical dimension of the source insert. A measurement may be required if the manufacturing process is validated or monitored after implementation of the source into the holder.

This document can be used for other radionuclides after validation.

The standard test method ASTM E 1114 provides further information on the measurement of the Ir-192 source size, the characterization of the source shape, and its correct assembly and packaging.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.