Detaljer om förslaget

Svensk titel: Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 3: Manuell bearbetning och maskinbearbetning
Nummer:prEN ISO 8504-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 146
Namn på kommittén:Korrosion
Publicerat:den 3 jan 2018
Sista svarsdatum:den 28 feb 2018
Ämnesområden:Ytrengöring
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 8504 describes methods for hand-tool and power-tool cleaning of steel substrates before application of paints and related products. It applies both to new steelwork and to steel surfaces that have been coated previously and that show areas of breakdown requiring maintenance painting. It describes the equipment to be used and the procedure to be followed.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.