Detaljer om förslaget

Svensk titel: Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för kontroll av referens- och validerade alternativa metoder som genomförs i ett enda laboratorium
Nummer:prEN ISO 16140-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 2 jan 2018
Sista svarsdatum:den 28 feb 2018
Ämnesområden:Livsmedelsmikrobiologi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 16140 describes the protocol for the verification of reference methods, standardized reference methods and validated alternative methods for implementation in the user laboratory. Method verification does not apply to non-validated alternative methods.

This part of ISO 16140 is applicable to the verification of methods used for the analysis (detection and/or quantification) of microorganisms in

- products intended for human consumption,

- products intended for animal feeding,

- environmental samples in the area of food and feed production, handling, and

- samples from the primary production stage.

This part of ISO 16140 is, in particular, applicable to bacteria and fungi. Some clauses can be applicable to other (micro)organisms or their metabolites, to be determined on a case-by-case basis.

The verification focuses on those (food) items that are within the scope of validation and are tested in the user laboratory.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.