Detaljer om förslaget

Svensk titel: Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 4: Protokoll för validering av enskilda laboratorier
Nummer:prEN ISO 16140-4
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 2 jan 2018
Sista svarsdatum:den 28 feb 2018
Ämnesområden:Livsmedelsmikrobiologi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 16140 describes the protocols for single-laboratory validation of methods for microbiology in the food chain. The protocols in this part of ISO 16140 only validate the method for the laboratory conducting the study.

This part of ISO 16140 is applicable to single-laboratory validation of methods used in the analysis (detection or quantification) of microorganisms in

- products intended for human consumption,

- products intended for animal feeding,

- environmental samples in the area of food and feed production, handling, and

- samples from the primary production stage.

This part of ISO 16140 is in particular applicable to bacteria and fungi. Some clauses can be applicable to other (micro)organisms or their metabolites, to be determined on a case-by-case-basis.

Single-laboratory validation is required if an interlaboratory validation according to ISO 16140-2 is not appropriate, e.g. for in-house methods. Possible applications are:

- validation of new in-house method;

- the first step in the validation process according to ISO 17468[2];

- extension of the scope of an ISO 16140-2 validated method: e.g. category extension or test portion size;

- modifications of existing methods.

Within ISO 17468[2], single-laboratory validation is the first step in the standardization of a method. It can be applied only for methods that are fully specified with regard to all relevant parameters (including tolerances on temperatures and specifications on culture media) and which have already been optimised.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.