Detaljer om förslaget

Svensk titel: Robotik - Prestandaredovisning och motsvarande provningsmetoder för servicerobotar - Del 2: Navigation
Nummer:ISO/DIS 18646-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 278
Namn på kommittén:Robotik
Publicerat:den 2 jan 2018
Sista svarsdatum:den 2 mar 2018
Ämnesområden:Industrirobotar.
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document describes methods of specifying and evaluating the navigation performance of mobile service robots.

The criteria and related test methods are applicable only to mobile platforms that are in contact with the ground. For evaluating the characteristics of manipulators, ISO 9283 applies.

This part of International Standard deals with indoor environments only. However, the depicted tests also may be applicable for robots operating in outdoor environments as described in Annex A.

This document is not applicable for the verification or validation of safety requirements.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.