Detaljer om förslaget

Svensk titel: Stål - Bestämning av kvävehalt - Spektrofotometrisk metod
Nummer:prEN ISO 4945
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 122
Namn på kommittén:Kemiska analysmetoder för metaller
Publicerat:den 21 dec 2017
Sista svarsdatum:den 21 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a spectrophotometric method for the determination of nitrogen in steel .

The method is applicable to determination of nitrogen mass fraction between 0,000 6 % and 0,050 % in low alloy steels and between 0,01 % and 0,050 % in high alloy steels.

However, the method is not applicable to samples containing silicon nitride.

The method doesn't apply to samples having silicon contents > 0,6 %

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.