Detaljer om förslaget

Svensk titel: Spannmål - Bestämning av bulkdensitet, kallad massa per hektoliter - Del 3: Rutinmässig metod
Nummer:prEN ISO 7971-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 20 dec 2017
Sista svarsdatum:den 22 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 7971 specifies a routine method for the determination of bulk density, called "mass per hectolitre" of cereals as grain using manual or automatic, mechanical, electric or electronic mass per hectolitre measuring instruments.

NOTE Further details of the measuring instruments are specified in ISO 7971-2, 6.4.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.