Detaljer om förslaget

Svensk titel: Spannmål - Bestämning av bulkdensitet, kallad massa per hektoliter - Del 2: Spårbarhetsmetod för mätinstrument genom referens till det internationella standardinstrumentet
Nummer:prEN ISO 7971-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 21 dec 2017
Sista svarsdatum:den 22 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 7971 specifies a test method for ensuring the traceability of mass per hectolitre measuring instruments through reference to standard measurement instruments. The mass per hectolitre or bulk density is of commercial importance for grain cereals. Several types of instruments with varying performances exist for measuring it.

This part of ISO 7971 also specifies the performances required of national standards instruments, secondary standards instruments, and measuring instruments used in laboratories or in collection or storage silos.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.