Detaljer om förslaget

Svensk titel: Djurfoder - Provtagnings- och analysmetoder - Bestämning av melamin- och cyanurinsyrainnehåll genom vätskekromatografisk metod med masspektrometrisk detektering (LC-MS / MS)
Nummer:prEN 17212
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 19 dec 2017
Sista svarsdatum:den 22 feb 2018
Ämnesområden:Djurfoder
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a high-performance liquid chromatographic (HPLC) mass spectrometric (MS) method for screening and quantification of melamine in the concentration range between < 1 mg/kg and 100 mg/kg feed.

The method is validated in an international collaborative trial for melamine in complete feed, complementary feed, feed material, milk replacer and pet food including canned pet food in the range between 1 mg/kg and 80 mg/kg with particular regard to the by the European Commission established maximum level of 2,5 mg/kg.

Laboratory experiences have shown that the method is also applicable for cyanuric acid in the same concentration range in complete feed (n = 7), complementary feed (n = 6), feed material (n = 7, resp. 9), milk replacer (n = 7) and pet food (n = 7) including canned pet food.

Since the LC-MS/MS sensitivity for cyanuric acid is substantially lower than for melamine it has to be ensured that the LC-MS/MS system is in excellent working order. The method is applicable to feeding stuffs but not tested for pre-mixtures and feed additives.

Quantification of concentrations above 100 mg/kg is possible, but the method has to be validated by the operator.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.