Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vattenundersökningar - Vägledning för kartläggning av sjögräs och makroalger
Nummer:prEN 17211
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 426
Namn på kommittén:Biologiska vattenundersökningar
Publicerat:den 18 dec 2017
Sista svarsdatum:den 14 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides guidance for survey design, equipment specification, survey methods, sampling and data handling of macroalgae and marine angiosperms such as Zostera in the intertidal soft bottom environment. It does not include polyeuryhaline terrestrial angiosperms that are found in saltmarshes. Ruppia is a genus of angiosperms that can be found in brackish water. This document can also be applied to the study of Ruppia in these environments.

The document comprises:

— development of a mapping and sampling programme;

— requirements for mapping and sampling equipment;

— procedures for remote sensing data collection;

— procedures for direct mapping and sampling in the field;

— recommendations for taxon identification and biomass determination;

— data handling.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.