Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Metoder för marina exponeringar
Nummer:ISO/DIS 15314
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 18 dec 2017
Sista svarsdatum:den 21 feb 2018
Ämnesområden:Plast: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard describes three methods for the exposure of plastics in a marine environment. Method A covers exposures where specimens float on the surface, method B covers exposures where specimens are partially immersed and method C covers exposures where specimens are completely immersed. Although intended for marine (salt water) exposure, the methodology might be used with outdoor brackish water and fresh-water exposures as well. Direct weathering of plastics on land is described in ISO 877.

Method A is particularly applicable to enhanced-degradability plastics where the environmental degradation under marine floating exposure is expected to be accelerated relative to that of regular plastic materials.

This International Standard specifies the general requirements for the apparatus, and procedures for using the test methods described.

It lists properties that may be used to evaluate changes in plastics subjected to marine exposure. More specific information about methods for determining the changes in properties of plastics on exposure and reporting these results is given in ISO 4582.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.