Detaljer om förslaget

Svensk titel: Brand och räddning - Handbrandsläckare - Underhåll och omladdning
Nummer:ftSS 3656
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 360
Namn på kommittén:Brand och räddning
Publicerat:den 15 dec 2017
Sista svarsdatum:den 28 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna svenska standard anger krav på kontroll och underhåll av handbrandsläckare så att dessa kan erbjuda samma funktion som när de tillverkades, levererades och installerades.

Denna standard omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.