Detaljer om förslaget

Svensk titel: Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av antändningsegenskaper hos svårbrännbara vätskor - Del 2: Sprayprovning - Alstrad värme vid stabil flamma
Nummer:ISO/DIS 15029-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 416
Namn på kommittén:Smörjmedel och hydraulvätskor
Publicerat:den 14 dec 2017
Sista svarsdatum:den 24 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method by which the fire hazards of pressurised sprays of fire-resistant fluids can be compared. Two sizes of propane flame are used to ignite and stabilise combustion of an air-atomised release of fluid. Measurements related to the rate of heat release, length of flame and density of smoke give quantitative information on the fire behaviour of the fluid.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.