Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vågskiktspapper - Bestämning av plankrosstyrka för laboratorie-korrugerat papper - Del 2: B-flute
Nummer:prEN ISO 7263-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 157
Namn på kommittén:Massa och papper
Publicerat:den 14 dec 2017
Sista svarsdatum:den 5 feb 2018
Ämnesområden:Kartong
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 7263 describes a method for the determination of the flat crush resistance of a corrugating medium after laboratory fluting using a B-flute geometry.

The procedure is applicable to any corrugating medium intended to be used, after fluting, in the manufacture of corrugated board.

NOTE ISO 7263-1 describes a method to determine the flat crush resistance using an A-flute geometry.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.