Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 21400
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 157
Namn på kommittén:Massa och papper
Publicerat:den 14 dec 2017
Sista svarsdatum:den 5 feb 2018
Ämnesområden:Massa
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard provides procedures for the laboratory determination of the total elemental sulphur and the sulphate half-ester content of cellulose nanocrystals (CNCs) by inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy and conductometric titration, respectively, including sample preparation, measurement methods and data analysis. It is the intent for this Standard to apply to the characterization of CNCs (a) having all monovalent counterions (particularly hydronium and sodium cations), (b) which are either in the never-dried state in aqueous suspension, or have been re-dispersed from a dried form, and (c) which have been extracted from any naturally occurring cellulose source using a range of sulphuric acid hydrolysis conditions, or have been sulphated post-hydrolysis using sulphuric acid.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.