Detaljer om förslaget

Svensk titel: Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 1: Allmän vägledning av termer
Nummer:prEN ISO 12625-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 157
Namn på kommittén:Massa och papper
Publicerat:den 14 dec 2017
Sista svarsdatum:den 12 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 12625 establishes general principles for the use of terms in the entire working field of tissue paper and tissue products.

It permits the use of a common terminology in industry and commerce.

It is expressly stated that ISO 15755 applies for the detection of impurities and contraries in tissue paper and tissue products.

For the determination of moisture content in tissue paper and tissue products ISO 287 applies.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.