Detaljer om förslaget

Svensk titel: Metalliska material - Dragprovning - Del 2: Provningsmetod vid förhöjd temperatur
Nummer:prEN ISO 6892-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 123
Namn på kommittén:Mekanisk provning
Publicerat:den 14 dec 2017
Sista svarsdatum:den 7 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method of tensile testing of metallic materials at temperatures higher than room temperature.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.