Detaljer om förslaget

Svensk titel: Aluminium och aluminiumlegeringar - Anodisering - System för bedömning av punktfrätning - Rutnätsmetod
Nummer:prEN ISO 8994
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 129
Namn på kommittén:Lättmetaller
Publicerat:den 14 dec 2017
Sista svarsdatum:den 20 feb 2018
Ämnesområden:Ytbehandling, Korrosion
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a grid rating system that provides a means of defining levels of performance of anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys that have been subjected to corrosion tests.

This rating system is applicable to pitting corrosion resulting from

— accelerated tests,

— exposure to corrosive environments, and

— practical service tests.

This document takes into account only pitting corrosion of the basis metal resulting from penetration of the protective anodic oxidation coating.

NOTE 1 ISO 8993 describes a similar rating system based on defined chart scales.

NOTE 2 The grid rating system is frequently used for rating the results of short-term corrosion tests for relatively thin anodic oxidation coating, such as those used in the automotive industry.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.