Detaljer om förslaget

Svensk titel: Lerblock för golvplattor
Nummer:prEN 17193
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 180
Namn på kommittén:Murverk och Puts
Publicerat:den 12 dec 2017
Sista svarsdatum:den 5 feb 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies the characteristics and performance requirements for non-loadbearing (low non-resisting or non-resisting) or loadbearing (semi-resisting or resisting) clay blocks for the use in floor plates.

It defines the performance related to e.g. dimensional tolerances, strength, density measured according to the corresponding test methods contained in separate European Standards.

It provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard.

This European Standard does not cover requirements for clay blocks foreseen for beam-and-block floor systems.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.