Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industriautomation -
Nummer:ISO/DIS 16300-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 280
Namn på kommittén:Information och automation i produktlivscykeln
Publicerat:den 12 dec 2017
Sista svarsdatum:den 23 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 16300 specifies a framework for describing an automation solution in terms of a set of capabilities provided by a set of MSUs.

The framework also defines a set of capability elements and composition rules to represent the interoperability criteria in terms of the automation system capability requirements of an enterprise application.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.