Detaljer om förslaget

Svensk titel: Bruk - Del 11: Hårdnat murbruk - Bestämning av böjdraghållfasthet och tryckhållfasthet
Nummer:prEN 1015-11
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 180
Namn på kommittén:Murverk och Puts
Publicerat:den 4 dec 2017
Sista svarsdatum:den 18 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies a method for determining the flexural and compressive strength of moulded mortar specimens.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.