Detaljer om förslaget

Svensk titel: Ledningssystem för ??? - Krav
Nummer:ISO/DIS 30401
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 562
Namn på kommittén:Human Resource Management
Publicerat:den 1 dec 2017
Sista svarsdatum:den 30 jan 2018
Ämnesområden:Personaladministration
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This international standard sets requirements and provide guidelines for establishing, implementing, maintaining, reviewing and improving an effective management system for knowledge management in organizations. All the requirements of this international standard are applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.