Detaljer om förslaget

Svensk titel: Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfastheten hos system av puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar
Nummer:prEN 13495
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 23 nov 2017
Sista svarsdatum:den 28 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies equipment and procedures for determining the resistance of kits out of external thermal insulation composite systems (ETICS) to tension and/or shear forces.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.