Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 2: Material
Nummer:prEN 13445-2:2014/A6
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 137
Namn på kommittén:Tryckkärlsstål
Publicerat:den 23 nov 2017
Sista svarsdatum:den 29 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies the requirements for steel products used for unfired pressure vessels.

For some metallic materials other than steel, such as spheroidal graphite cast iron, aluminium, nickel, copper, titanium, requirements are or will be formulated in separate Parts of this European Standard.

For metallic materials which are not covered by a harmonized material standard and are not likely to be in near future, specific rules are given in this part or the above cited parts of this European Standard.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.