Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Elledningar - Del 1: Terminologi och riktlinjer för utformning
Nummer:ISO/DIS 19642-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 240
Namn på kommittén:El- och elektronikutrustning för vägfordon
Publicerat:den 16 nov 2017
Sista svarsdatum:den 20 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This ISO standard defines terms in the field of cables applied in road vehicle general purpose applications, for use in the other parts of ISO 19642.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.