Detaljer om förslaget

Svensk titel: Svetsrördelar - Del 2: Olegerade och ferritiska stål med särskilda kontrollkrav
Nummer:prEN 10253-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 118
Namn på kommittén:Rörledningsprodukter och ventiler
Publicerat:den 14 nov 2017
Sista svarsdatum:den 18 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This draft European Standard specifies the technical delivery requirements for seamless and welded butt-welding fittings (elbows, concentric and eccentric reducers, equal and reducing tees, caps) made of carbon and alloy steel in two test-categories which are intended for pressure purposes at room temperature, at low temperature or at elevated temperatures, and for the transmission and distribution of fluids and gases.

It specifies:

a) type of fittings;

1) type A: Butt-welding fittings with reduced pressure factor;

2) type B: Butt-welding fittings for use at full service pressure;

b) steel grades and their chemical compositions;

c) mechanical properties;

d) dimensions and tolerances;

e) requirements for inspection and testing;

f) inspection documents;

g) marking;

h) protection and packaging.

NOTE In the case of a harmonised supporting standard for materials, presumption of conformity to the ESRs is limited to technical data of materials in the standard and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently it is essential that the technical data stated in the material standard be assessed against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of the PED are satisfied.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.