Detaljer om förslaget

Svensk titel: Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Gränssnitt för kamera mellan traktor och redskap - Del 1: Gränssnitt för analog kamera
Nummer:ISO/DIS 20112-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 228
Namn på kommittén:Lantbruksmaskiner
Publicerat:den 14 nov 2017
Sista svarsdatum:den 17 jan 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the physical link between analogue cameras mounted on implements and operator terminals or monitors installed in tractor cabins. The interface supports up to 2 analogue video streams and provides electrical power to the cameras. The interface is designed to be installed inside the cab of agricultural equipment.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.