Detaljer om förslaget

Svensk titel: Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
Nummer:prEN 17161
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 536
Namn på kommittén:Samordningsgrupp för tillgänglighet
Publicerat:den 21 aug 2017
Sista svarsdatum:den 23 okt 2017
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies requirements that enable an organization to design, develop and provide products, goods or services so that they can be accessed, understood and used by the widest range of users.

This document specifies requirements and recommendations that enables an organization to extend their range of users by identifying diverse needs, characteristics, capabilities, and preferences, by directly or indirectly involving users, and by using knowledge about accessibility in its procedures and processes.

This document specifies requirements that can enable an organization to meet applicable statutory and regulatory requirements as related to accessibility of its products, goods or services.

The requirements set out in this document are generic and are intended to be applicable to all relevant parts of all organizations, regardless of type, size or products, goods or services provided.

This document promotes accessibility following a Design for All approach in mainstream products, goods and services and interoperability of these with assistive technologies.

This document does not provide technical design specifications and does not imply uniformity in design or functionality of products, goods and services.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.