Förpackningar och distribution: allmänt

Kommittébeteckning: SIS/TK 164 (Konsument- och transportförpackningar)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 1 aug 2018
Se merSe mindre
 

This International Standard specifies the dimensions of the 26-mm-tall crown finish for glass bottles containing beverages. The tall crown finish is designed to use a metal crown closure (see Cetie data sheet EC 01-022).