Förpackningar och distribution: allmänt

Kommittébeteckning: SIS/TK 164 (Konsument- och transportförpackningar)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 16 apr 2019
Se merSe mindre
 

This International Standard establishes general rules for the compilation of performance test schedules for complete, filled transport packages intended for use within any distribution system except for the packages used for dangerous goods.